Politiek

D66 wil dat bemiddelingsbureaus pgb’s verdwijnen

Door: NOS politiek   / 22 april, 2018  

D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget (pgb). D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en belangenorganisatie Per Saldo een plan opgesteld waarmee fraude met pgb's wordt teruggedrongen.

"Het is verschrikkelijk dat geld dat bedoeld is voor goede zorg, door sommige mensen misbruikt wordt voor auto's en een flinke bankrekening", schrijft Bergkamp in een persverklaring. Daarom willen de drie partijen dat de bemiddelingsbureaus binnen twee jaar verdwijnen en dat er gewaarborgde hulp komt voor pgb-houders die hun eigen administratie niet kunnen doen.

In de verklaring schrijven de opstellers van het plan dat vorig jaar vermoedens van fraude waren bij 20 procent van de 12.000 pgb's die via Zilveren Kruis zijn uitbetaald. Directeur Gerrits van de verzekeraar vindt dat er iets tegen moet worden gedaan. "Het pgb is een prachtig instrument dat klanten veel vrijheid geeft in het regelen van zorg. Helaas wordt daar soms misbruik van gemaakt."

Fraudegevoelig

Mensen met een pgb hebben de mogelijkheid zelf hun langdurige zorg in te kopen. Bemiddelingsbureaus kunnen ze daarbij helpen met advies, hulp bij de administratie en bemiddeling bij het vinden van een zorgverlener. Vaak gaat het om budgetten van duizenden euro's per jaar.

Er bestaan gevallen waarbij de bureaus alles voor de pgb-houders doen, inclusief het innen van het geld en het leveren van de zorg. Dat maakt de bemiddelingsbureaus fraudegevoelig. Er zijn geen diploma's of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om een zorgbedrijf te beginnen en het pgb te beheren van cliënten met een psychiatrische achtergrond of lichte verstandelijke beperking.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) riep eerder op tot het creëren van meer mogelijkheden om fraude met de pgb's aan te pakken. Dat deed de NZa na onderzoek naar problemen met het terugvorderen van onterecht uitbetaald pgb-geld. Eerder was ontdekt dat er in 2016 18,9 miljoen euro onterecht is gedeclareerd in de zorg. 13,5 miljoen euro daarvan betrof fraude met pgb's.

..
lees verder

Turkse minister noemt Nederland ondemocratisch om campagne-uitspraak

Door: NOS politiek   / 22 april, 2018  

De uitspraak van premier Rutte dat hij niet wil dat Turkse politici campagne gaan voeren in Nederland, is ondemocratisch, vindt de Turkse minister voor Europese Zaken. Hij heeft soortgelijke kritiek op Oostenrijk.

Op Twitter noemt minister Ömer Çelik het hypocriet dat de twee landen aan de ene kant "de meest fundamentele democratische rechten blokkeren" en aan de andere kant beweren dat er in Turkije negatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van de democratie.

Openbare orde

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz en premier Rutte zeiden vrijdag beiden dat ze het onwenselijk vinden als Turkse politici in hun landen campagne gaan voeren voor de vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen in juni.

Rutte denkt dat de campagnes van de kabinetsleden en leden van de AK-partij van president Erdogan kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde in Nederland, net als vorig jaar maart.

Ook wil Rutte voorkomen dat er oneigenlijke druk wordt uitgeoefend op Turkse kiezers in Nederland. Bovendien wil hij geen externe conflicten importeren. "De campagne moet zich op Turkije richten."

..
lees verder

‘SGP’ers kijken nooit tv’ en andere vooroordelen

Door: NOS politiek   / 21 april, 2018  

Wie bij de SGP aan stoffige, oude mannen denkt, heeft het mis. De partij heeft gemiddeld de jongste gemeenteraadsleden van alle landelijke partijen. Daarnaast is SGP-Jongeren met zo'n 7300 leden ook nog eens de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Groter dus dan bijvoorbeeld de Jonge Democraten (D66), JOVD (VVD) en het CDJA.

Er zijn nog wel meer vooroordelen over de partij, die vandaag het honderdjarige jubileum viert. Bijvoorbeeld dat televisie kijken absoluut not done is en dat vrouwen helemaal niks te zeggen hebben. In hoeverre kloppen ze? NOS op 3 vroeg het drie bestuurders van SGP-Jongeren:

"Dat we de grootste zijn, is iets waar we trots op mogen zijn. Want politiek is niet heel erg populair onder jongeren", zegt Maarten van Nieuw Amerongen, politiek secretaris bij SGP-Jongeren. "Het komt doordat er bij ons nog een zuil is. Je gaat naar de kerk en een christelijke school, dus het wordt de ChristenUnie, CDA of SGP. En veel anders zal het ook niet worden."

Andere politieke jongerenpartijen beschuldigen SGP-Jongeren er nog weleens van dat leden automatisch lid worden als ze gedoopt worden. "Dat is echt flauwekul en vervelend, want wij moeten er ook hard voor werken", zegt voorzitter Willem Pos. "Het verschil is dat onze doelgroep makkelijk te vinden is. Wij gaan bijvoorbeeld naar een themadag van een kerkelijke jongerenorganisatie, waar het gros uit een SGP-gezin komt, terwijl de doelgroep van andere partijen overal en nergens zit."

De partij is in z'n honderdjarig bestaan een stukje moderner geworden. Zo mogen vrouwen sinds een aantal jaar lid worden en zich verkiesbaar stellen. Toch is er nog altijd kritiek, want het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een vrouw in de Tweede Kamer komt. Het land besturen is volgens de partij nog altijd voorbehouden aan mannen.

Bij de jongerenafdeling zitten ze er ook niet echt op te wachten. "Je hebt bij de SGP grofweg drie soorten groepen: een deel is vóór, een groep boeit het niet en een ander deel is tegen", analyseert voorzitter Willem Pos. "Die verschillende opvattingen zie je ook terug bij de SGP-Jongeren. Misschien dat er iets meer jongeren vinden dat je het gewoon moet aankijken en je er niet mee moet bemoeien."

"In bepaalde dingen zijn wij wel progressiever", zegt Annelien van der Spek, jongerenvoorzitter van SGP Zuidplas. "Toen de SGP achterbleef op gebied van duurzaamheid, heeft SGP-Jongeren bijvoorbeeld een motie ingediend om dat standpunt te veranderen. Het is niet dat we echt andere meningen hebben, maar we willen wel soms de partij wakker schudden."

Het ligt voor de hand dat een aantal van de SGP-jongeren de komende jaren tot de landelijke politiek zullen doordringen. Wat doet hun partij de komende honderd jaar, als het aan hen ligt?

"Honderd jaar is lang, maar ik denk dat we alleen maar relevanter zullen worden", denkt Willem. "We moeten er op letten dat we onze standpunten kunnen herzien. Het duurde bij het onderwerp duurzaamheid ook even voordat dat in de partij geland was."

"Ik denk dat de standpunten de komende honderd jaar zo gaan blijven", denkt Annelien. "Net zoals nu zullen er bewegingen plaatsvinden, omdat er dan andere onderwerpen spelen. Maar omdat we altijd de Bijbel als uitgangspunt hebben, zullen er qua meningen niet heel veel verschillen zijn."

Maarten voorspelt dat vrouwen toch een nog grotere rol zullen krijgen. "Ik denk wel dat de verhoudingen heel erg anders zijn en dat er op landelijk niveau veel vrouwen actief zijn binnen de SGP", voorspelt Maarten. "Ik geef het vijftien jaar voordat het eerste vrouwelijke lid in de Kamer zit."

..
lees verder

SGP in honderd jaar van zijlijn naar zeggenschap

Door: NOS politiek   / 21 april, 2018  

Honderd jaar geleden, in Middelburg, ontmoette een groep orthodox-gereformeerde mannen elkaar. Ze voelden zich niet langer thuis bij bestaande christelijke partijen, vooral niet bij de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), een van de voorlopers van het CDA. Daarom besloot het groepje een eigen politieke partij op te richten, volledig gestoeld op "de beginselen van Gods woord". De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) was geboren. En ook al is dat pas dinsdag precies een eeuw geleden: vandaag viert de SGP feest.

Voor het vieren van een eeuw in de Tweede Kamer is het overigens nog te vroeg: in 1922 haalde de SGP voor het eerst een Kamerzetel. Het was het jaar waarin vrouwen voor het eerst mochten stemmen, hoewel SGP-leider Kersten vrouwen in de achterban opriep om dat vooral niet te doen - ondanks de opkomstplicht die toen nog gold.

Het vrouwenstandpunt van de orthodox-christelijke SGP is al decennia onderwerp van discussie. Pas sinds 2006 mogen vrouwen lid worden van de partij, zeven jaar later bepaalde de Hoge Raad dat ze zich ook verkiesbaar zouden mogen stellen. Toch staat ook vandaag de dag nog in het beginselprogramma dat voor de SGP "het regeerambt is voorbehouden aan de man". De partij noemt vrouwen in dat programma niet gelijk, maar wel "volstrekt gelijkwaardig".

Ook in andere dingen is de SGP principieel. De partij profileert zich graag als pro-partij - vóór het huwelijk, vóór de zondagsrust en vooral: vóór het leven. Maar daarbij horen ook de tegenhangers: tegen echtscheiding, tegen koopzondagen en tegen abortus en euthanasie.

Tot het begin van deze eeuw wilden SGP-politici bovendien niets te maken hebben met televisie. In 1989 werd een cameraploeg van de NOS nog geweerd bij een partijbijeenkomst in Zeeland. Sommige SGP'ers vonden dat de "duivel was binnengetreden".

Sindsdien lijkt de partij met een moderniseringsslag bezig die nog altijd gaande is. In 2005 verscheen toenmalig fractievoorzitter Bas van der Vlies voor het eerst in een actualiteitenprogramma op televisie. Kees van der Staaij, die de SGP nu acht jaar leidt, schuift regelmatig aan bij De Wereld Draait Door. En Elbert Dijkgraaf, die begin april stopte als Tweede Kamerlid vanwege huwelijksproblemen, was een graag geziene gast bij PowNews.

Zelf beschrijft de SGP dit overigens niet per se als modernisering, maar meer als zoeken naar manieren die passen bij de huidige tijd. Volgens de partij vraagt iedere tijd nu eenmaal om een eigen benadering en schuift Van der Staaij alleen aan in een tv-programma als het onderwerp hem aan het hart gaat of als de SGP een bepaald geluid mist. Bijvoorbeeld als het gaat om voltooid leven of om huwelijkstrouw versus overspel.

Bekijk hier een reportage van Nieuwsuur uit 2015 over de veranderende opvattingen van de SGP:

Bovendien wint de SGP aan politieke betekenis. Steeds vaker klopt het kabinet bij de orthodox-christenen aan voor steun in de Eerste en Tweede Kamer. Premier Rutte vroeg de partij in 2010 bijvoorbeeld om steun omdat zijn eerste kabinet in de Tweede Kamer maar een nipte meerderheid had.

Een jaar later konden de SGP-parlementariërs het kabinet-Rutte I ook in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. In ruil daarvoor sleutelde het kabinet toen niet aan de zondagsrust en ook het fenomeen van de 'weigerambtenaren', die geen homostellen willen trouwen, bleef (toen nog) ongemoeid.

Akkoorden

In 2012 ondersteunde de SGP Rutte II in de Eerste Kamer, waar het weer geen meerderheid had. Een jaar later sloot de partij samen met de ChristenUnie en D66 een akkoord met het kabinet over de begroting voor 2014. Later volgde een begrotingsakkoord.

De SGP lijkt veranderd van een partij in de marge naar een "constructieve oppositiepartij". Zelf ziet de SGP dat overigens niet zo. Een woordvoerder van de fractie laat weten dat vooral de Tweede Kamer zelf is veranderd. "De tijd van dichtgetimmerde akkoorden tussen twee, drie partijen is voorbij. Kabinetten moeten rekening houden met minderheden. We hadden vroeger ook wel mee willen doen, maar toen was daar geen aanleiding voor. Er was minder versplintering."

..
lees verder

Hete hangijzers in gesprekken Blok en Marokkaanse leiders

Door: NOS politiek   / 20 april, 2018  

Het was een spannende dag voor minister Blok vandaag. Tijdens zijn bezoek aan Marokko moest een aantal hete hangijzers worden besproken met de Marokkaanse premier en de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en Justitie.

Zo zitten er honderden Riffijnen uit Noord-Marokko vast, onder wie familieleden van Nederlandse Marokkanen. Zij zouden onderdeel zijn van de protestbeweging 'Hirak', die actief is in het Rif-gebied. Volgens bronnen zouden deze gevangenen ook gemarteld worden.

Volgens journalistiek platform Republiek Allochtonië durft de helft van de Marokkaanse Nederlandse Hirak-aanhangers deze zomer niet naar Marokko. De activisten zijn bang om opgepakt te worden, mede naar aanleiding van berichten dat de Marokkaanse autoriteiten eerder dit jaar arrestatiebevelen hadden uitgevaardigd tegen een aantal Marokkaanse Nederlanders.

Blok heeft deze zorgen naar eigen zeggen vandaag overgebracht. "Daarop zei zowel de premier als de minister van Justitie, dat ze als ze niet gezocht worden vanwege ernstige criminaliteit met een gerust hart hierheen kunnen komen."

Ook de reis de andere kant op, van Marokko naar Nederland, werd besproken. De minister wil de samenwerking met Marokko op het gebied van immigratie verbeteren. Zeker 1100 Marokkanen kwamen afgelopen jaar via Spanje aan in Europa, dus het immigratievraagstuk is belangrijk.

"Ik heb de slechte economische situatie in de Rif aangestipt, wat een reden is van deze immigratie. Marokkaanse jongeren die een asielzoekersstatus aanvragen in Nederland krijgen deze vaak niet. Wij willen ze dan terugsturen, maar Marokko werkt moeizaam mee aan deze terugkeer."

Blok heeft de Marokkaanse autoriteiten gevraagd om de bureaucratische procedures hierachter te vergemakkelijken. "Deze jongens zorgen vaak voor overlast. Zo neemt de criminaliteit bijvoorbeeld toe in Groningen en dat komt vaak door de afgewezen Marokkaanse asielzoekers die daar in asielzoekerscentra zitten."

Belang van mensenrechten

Ook benadrukte de minister het belang van het respecteren van mensenrechten. "Ik vind het belangrijk dat mensen hun mening mogen uiten en mogen demonstreren. En als er al sprake is van een rechtszaak, dat er dan een eerlijk proces plaatsvindt."

Vorige week wilden de Nederlandse oud-minister Ploumen en EU-parlementariër Kati Piri naar de Rif om daar de situatie te bekijken. Hun bezoek werd niet goedgekeurd door de lokale autoriteiten. Later ontkende Marokko het tweetal te hebben tegengehouden. Blok wil zich niet met die situatie bemoeien, gaf hij vandaag aan. "Ik ga niet tussen twee mensen zitten die het niet eens zijn over wat er precies is gezegd, maar ik vind het van groot belang dat alle mensen vrij rond kunnen reizen."

Verder sprak Blok vooral over de economie en de strijd tegen terrorisme waarin Marokko en Nederland volgens hem goed samenwerken.

Ook daden

Er waren vandaag niet alleen woorden, maar ook daden. Om het gevecht tegen jeugdwerkloosheid te steunen opende Blok de 'Orange Corner' in Rabat: een platform dat zelfstandig ondernemen voor lokale jongeren bevordert. Ook de economische uitwisseling tussen Nederland en Marokko wil Blok bevorderen. Dat hoopt hij te doen door een ereconsul, een soort ambassadeur, te vestigen in Tanger.

..
lees verder

Gunstige fiscale regeling voor expats wordt verkort

Door: NOS politiek   / 20 april, 2018  

De fiscale regeling voor buitenlandse expats in Nederland wordt per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De regeling houdt in dat werkgevers expats maximaal 30 procent van hun inkomen belastingvrij kunnen vergoeden. Dit is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die zij hebben om in Nederland te komen wonen.

Het kabinet had in het regeerakkoord al vastgelegd deze fiscale regeling te verkorten. Vandaag werd bekendgemaakt dat de verkorting per 1 januari zal ingaan. Dat geldt niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor expats die al gebruikmaakten van de regeling.

Het fiscale voordeel is vooral bedoeld om specialistische werknemers aan te trekken aan wie Nederland een tekort heeft. Maar uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt dat het overgrote deel (80 procent) van de expats de regeling niet langer dan vijf jaar gebruikt.

Werkgevers niet blij

Werkgeversorganisatie VNO-NCW betreurt het besluit van het kabinet. "Dit maakt Nederland toch weer wat minder aantrekkelijk ten opzichte van andere landen en maakt het aantrekken van buitenlands talent niet makkelijker", zegt een woordvoerder. "Terwijl we dat talent in de krapper wordende arbeidsmarkt wel nodig hebben."

Daarnaast is de brancheorganisatie niet te spreken over het feit dat expats die nu al gebruikmaken van de regeling ook worden getroffen. "De evaluatie heeft eerder laten zien dat de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten voor de schatkist. Daarmee maakt de regeling onderdeel uit van het fiscale stelsel dat van belang is voor de Nederlandse kenniseconomie. Zeker nu andere landen vergelijkbare regelingen invoeren, neemt het belang om talent aan te trekken alleen maar toe."

..
lees verder

Rutte: onwenselijk als Turkse politici hier campagne komen voeren

Door: NOS politiek   / 20 april, 2018  
Premier Rutte vindt het onwenselijk als Turkse politici in Nederland campagne gaan voeren voor de vervroegde verkiezingen in juni. Hij denkt dat de campagnes van de kabinetsleden en leden van de AK-partij van president Erdogan kunnen leiden tot verstor.....
lees verder

Rutte herhaalt: ik kende memo over dividendbelasting niet

Door: NOS politiek   / 20 april, 2018  

Premier Rutte blijft erbij dat hij geen memo kent over het omstreden besluit over het afschaffen van de dividendbelasting. Vanochtend laaide de discussie over de dividendbelasting weer op: het ministerie van Financiën erkent dat er ambtelijke stukken waren over die maatregel, maar vindt niet dat die openbaar hoeven te worden.

Het onderwerp ligt gevoelig, omdat de oppositie verschillende keren heeft gevraagd op basis waarvan de dividendbelasting wordt afgeschaft.

Vertouwelijkheid

Rutte herhaalde vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie nog eens dat hij en de andere leiders van de onderhandelende partijen niets wisten van de memo's. "Het kan heel goed dat die stukken er geweest zijn, en dat kan over heel veel onderwerpen zo zijn, en zo gaat zo'n formatie."

Maar ook hij vindt dat dit type documenten niet naar buiten moet komen, omdat dat de vertrouwelijkheid van de formatie zou schaden. "Dan maak je het bijna onmogelijk om een kabinet te vormen."

De premier benadrukte dat na de formatie zo'n 1400 stukken wel openbaar zijn gemaakt. Dat gaat om brieven die instanties aan de onderhandelende partijen hebben gestuurd en om informatie die de partijen via de informateur hebben gevraagd.

Eerder vandaag erkenden de ministers Koolmees en Schouten dat er ambtelijke 'stukken' waren over de dividendbelasting en dat ze die ook hebben gelezen. Zij waren allebei betrokken bij de formatie: Koolmees als onderhandelaar voor D66 en Schouten voor de ChristenUnie.

Niet aan hoofdtafel

Koolmees en Schouten zeiden dat de betrokkenen vanochtend nog eens contact met elkaar hebben gehad over wat ze zich precies herinneren. Koolmees zei dat de hoofdrolspelers "er geen herinneringen aan hebben" dat de ambtelijke stukken door de partijleiders aan de 'hoofdtafel' zijn besproken. Hij kan zich dat ook goed voorstellen, omdat de details van maatregelen aan de orde zijn gekomen in deelsessies, de zogenoemde 'zijtafels'.

Koolmees vindt het een goede traditie dat ambtelijke stukken geheim blijven en dat bijvoorbeeld brieven van belangenverenigingen en lobbyisten wel openbaar worden.

Ook Schouten benadrukte dat dit soort stukken niet "per definitie bij de fractievoorzitters terechtkomen". Rutte zei het niet gek te vinden dat Koolmees en Schouten, allebei inmiddels minister, hem niet eerder hebben verteld dat er ambtelijke notities over de dividendbelasting waren.

..
lees verder

Minister Blok gaat met Israël en de Palestijnse Autoriteit praten over corridor

Door: NOS politiek   / 19 april, 2018  

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is bereid te praten met Israël en de Palestijnse Autoriteit over de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding over land tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Hij vindt het pleidooi van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie voor een corridor een positieve stap. "Het zou fantastisch zijn als het lukt", zegt de minister.

Blok tempert wel de verwachtingen: "Het is geen tunnel tussen Zwitserland en Oostenrijk." Beide partijen moeten volgens hem hun vertrouwen uitspreken en er zijn veiligheidsgaranties nodig. Zonder het expliciet te noemen is ook het al jaren slepende conflict tussen Hamas, dat het in Gaza voor het zeggen heeft, en Fatah, dat de dienst uitmaakt op de Westoever, een complicerende factor.

Bevordering handel

De verbinding tussen de Palestijnse gebieden is bedoeld voor bijvoorbeeld bussen en vrachtwagens en moet de handel bevorderen, de toegang tot medische zorg verbeteren en familiehereniging mogelijk maken.

Israël en de Palestijnen hebben al voor zo'n verbinding getekend in de Oslo-akkoorden van 1993 en het onderwerp wordt ook geregeld ter sprake gebracht, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd op dit punt.

Scanners

In een eerdere poging de handel van en naar Gaza een impuls te geven, heeft Nederland tot twee keer toe scanners geschonken voor controles aan de grens met de Gazastrook.

Die scanners controleren het goederenvervoer op onder meer wapens en gesmokkelde goederen. Ze kostten samen ruim vijf miljoen euro.

De laatste scanner uit 2015 was nadrukkelijk bedoeld om containers te controleren. Volgens minister Blok is er tot nu toe geen enkele door de scanner gegaan. "Israël staat geen containers toe als transportmiddel", zei Blok.

..
lees verder

Minister scherpt mbo-richtlijn aan voor les over seksuele geaardheid

Door: NOS politiek   / 19 april, 2018  
Minister Van Engelshoven van Onderwijs gaat de voorschriften bij lessen over seksuele verscheidenheid aanpassen, zodat daarin doorklinkt dat respect voor andere seksuele voorkeuren "een basiswaarde in onze samenleving" is. De minister wil dat mbo-schol.....
lees verder

Politiek draait al 30 jaar om probleem Schiphol heen

Door: NOS politiek   / 19 april, 2018  

Er is groen licht voor uitbreiding van Lelystad Airport om zo ruimte te maken op Schiphol. Maar vandaag ging er ook een brandbrief naar het kabinet, ondertekend door organisaties als Milieudefensie, Natuurmonumenten, Greenpeace en het Longfonds. Reken de 'volledige milieu-impact' van de uitbreiding van luchthavens uit, schrijven ze.

De oproep komt een dag nadat de Commissie MER het milieueffectrapport van het ministerie van Infrastructuur had goedgekeurd. Daarin is vooral gekeken naar de geluidsoverlast die uitbreiding met zich meebrengt.

Drastische maatregelen

Natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers zeggen dat 90 procent van de milieuschade die optreedt door de uitbreiding buiten de berekeningen is gebleven. Wat hen betreft moet de hele milieueffectrapportage voor Lelystad Airport opnieuw worden gemaakt.

Suzanne Kröger GroenLinks-Kamerlid vindt dat de groei van de luchtvaart überhaupt ter discussie moet staan. "Parijs schrijft minder CO2-uitstoot voor. Dan moeten bedrijven, huishoudens en iedereen drastische maatregelen nemen, behalve de luchtvaart? Dat kan niet langer zo."

Terwijl de luchtvaartbranche, de reisbranche, vakbonden en de logistieke sector luchthaven Schiphol juist steeds meer ruimte willen geven om te groeien, moet Nederland volgens afspraken - gemaakt in het klimaatakkoord in Parijs - ook de CO2-uitstoot terugdringen. Luchtvaart veroorzaakt veel uitstoot, en toch groeit Schiphol al decennialang gestaag door.

Meivakantie

De politiek schuift een echte beslissing over de toekomst van Schiphol steevast voor zich uit. Volgens oud-Kamerlid Rob van Gijzel is Schiphol een prestigeproject geworden en zijn politici niet meer bereid compromissen te sluiten of te kiezen voor echte oplossingen.

Kamerlid Jan Paternotte van coalitiepartij D66 denkt voorlopig aan een oplossing voor de korte termijn. "We moeten grenzen stellen aan de groei, en dus moet men weten dat Schiphol de komende drie jaar niet verder kan groeien."

Paternotte denkt dat Schiphol zelf ook niet verder wil groeien. "Ze kunnen de drukte niet aan. De meivakantie wordt een groot probleem. Verdere groei kan niet als je de veiligheidssituatie niet beter regelt."

Investering

Zou het verplaatsen van Schiphol naar een eiland in de Noordzee niet een goeie oplossing zijn? Afgelopen najaar meldde minister Cora van Nieuwenhuizen dat gedegen onderzoek laat zien dat dat idee niet realistisch is. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat niet te kloppen. Onderzoeken uit het verleden zijn nooit afgemaakt, en deskundigen zeggen dat een luchthaven op zee een prima idee is.

"Dat geld kun je ook steken in schone vormen van transport, snelle treinverbindingen", zegt Kröger, die ook wel vindt dat het idee eens goed moet worden onderzocht. "Want als er straks veel schonere vliegtuigen komen, zou het voor de veiligheid en logistieke drukte alsnog lonend kunnen zijn om een luchthaven op zee te hebben. "Maar bedenk dan goed of de investering de juiste is."

"Je weet dat groei op de huidige locatie echt niet meer kan en niet geaccepteerd zal worden. Je kunt niet een nota schrijven over de toekomst van de luchthaven, zonder dat je deze optie goed onderzoekt. Dus: nieuw degelijk onderzoek is hard nodig", zegt Paternotte.

'Afblazen'

Over Lelystad Airport zijn beide politici duidelijk. Paternotte: "Het is maar de vraag of het überhaupt doorgaat. De afspraak in de ministerraad is dat er geen besluit komtover Lelystad zolang er geen besluit is van de EU-commissie over een verdelingsregel." Dat betekent dat vakantievluchten gedwongen moeten uitwijken naar Lelystad. "Anders heeft die hele luchthaven geen bestaansrecht", zegt Paternotte.

Paternotte vindt het een voorbeeld van een falende overheid. "Er is destijds besloten Lelystad als overloop aan te wijzen, zonder dat er deugdelijke aanvliegroutes waren vastgesteld, zonder dat er een verdelingsregel is die kan zorgen dat er ook maatschappijen op gaan vliegen." Ondanks de tientallen miljarden investeringen is het bestaansrecht van Lelystad voor D66 "nog geen uitgemaakte zaak".

GroenLinks zegt "afblazen" die luchthaven. "Een slecht plan. We moeten emissies in de luchtvaart terugdringen. Dan moet je niet een extra luchthaven bijbouwen. Voor je het weet zit het daar ook weer vol met prijsvechters."

..
lees verder

Advocaten en it-bedrijven: digitalisering rechtspraak niet helemaal mislukt

Door: NOS politiek   / 19 april, 2018  

Advocatenkantoren en it-bedrijven zijn bang dat het papierloos werken bij de rechtspraak helemaal wordt stopgezet door minister Dekker van Rechtsbescherming. Die maakte vrijdag bekend het grootschalige project helemaal stil te leggen na een evaluatierapport waar hij "zeer van was geschrokken".

Maar volgens de betrokkenen is helemaal niet zeker dat de 200 miljoen euro die het digitaliseringsproject tot nu toe heeft gekost, weggegooid geld is. Het deel van de nieuwe systemen dat bij advocatenkantoren in gebruik is werkt juist prima, zeggen zij.

En digitalisering is onontkoombaar en maatschappelijk gewenst, zegt directeur Wiarda van een van de toeleveranciers. "Er zijn te weinig rechters, daarom duren de uitspraken vaak zo lang. Systemen kunnen uitspraken over relatief simpele zaken versnellen en zo de werkdruk verlagen."

Allemaal een eigen systeem

De Raad voor de Rechtspraak is formeel verantwoordelijk voor het project, maar kwam vorige week tot de conclusie de controle te zijn kwijtgeraakt.

Drie van de rechtsgebieden, strafrecht, civiel recht en vreemdelingenrecht, blijken allemaal een eigen systeem gekozen te hebben zonder na te gaan of die op elkaar aansluiten. Bij het management leven verschillende ideeën over het doel van het project. Wie eindverantwoordelijk is, is nog steeds niet duidelijk. De reorganisatie die verbonden was aan het ict-project is mislukt. En rechters en griffiers weten nog te weinig van digitaal werken, waardoor zij er onvoldoende het nut van inzien.

Na deze berichten trok Dekker de conclusie dat het project moest worden stilgelegd om te voorkomen dat het het zoveelste mislukte ict-project van de overheid wordt. Hij wil zich beraden op een andere aanpak. Daarbij moet zijn ministerie in ieder geval meer bemoeienis krijgen, zegt hij.

Geen afstel

Maar uitstel mag geen afstel worden, zegt Wiarda. "Je kunt niet ineens de hele digitalisering stopzetten. Faxen en werken met papieren dossiers gaat hoe dan ook verdwijnen." Hij wijst erop dat het grootste deel van de top 50 van advocatenkantoren al is aangesloten. In totaal werkt meer dan een kwart van alle advocaten met het systeem. De rest van de kantoren kan nog voor het eind van het jaar worden aangesloten, denkt hij.

Ook een andere toeleverancier wil dat dit deel van het project doorgaat, zodat alle advocaten de dossiers van hun cliënten bij de rechtbank digitaal kunnen inzien. "Wij zijn klaar voor de digitalisering van de Rechtspraak", zegt directeur Stallmann. "Dat geldt ook voor de advocatuur." De oproep aan de minister om niet alles stil te leggen wordt ook ondersteund door verschillende advocatenkantoren.

Dekker wil voor de zomer besluiten hoe het project verder moet worden aangepakt. Woensdag spreekt hij over de kwestie met de Tweede Kamer.

..
lees verder

Kabinet wil fraude en fouten in zorg terugdringen

Door: NOS politiek   / 19 april, 2018  
Het kabinet wil minder 'onrechtmatigheden' bij declaraties in de zorg. Het kan om fraude gaan, waarbij mensen opzettelijk de regels verkeerd toepassen om daar financieel beter van te worden. Maar het komt ook geregeld voor dat mensen per ongeluk een fo.....
lees verder

‘Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport’

Door: NOS politiek   / 19 april, 2018  
Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, bewonersgroepen en wetenschappers roept het kabinet op om de 'volledige milieu-impact' van de uitbreiding van luchthavens uit te rekenen, om te beginnen bij Lelystad Airport. De oproep is vanmorgen .....
lees verder

Volg ons

Rss Feed
  • GAUW-IT

    Web solutions &
    IT infrastructuur

  • STFG Productions
Lippenverzorging

Meer van Nieuwsmash

 

Artbroker International - Official agent of Herman Brood since 1989

Schrijf je eigen Column

Nieuwsmash.nl  is hèt aangewezen platform voor ‘publicisten’ die een goed thema, artikel of ander nieuws hebben en deze informatie willen delen met anderen. Klik hier en meld je aan als schrijver!

Ben je zelf geen goede schrijver maar weet je een pakkend onderwerp dat je graag terug wilt zien op Nieuwsmash.nl, laat het ons weten en we doen ons best ... E-mail naar Nieuwsmash.nl

Meer Comics

Categorieën