Politiek

Tweede Kamer ziet nog volop geld om leraren beter te betalen

Door: NOS politiek   / 21 februari, 2018  

Tweede Kamerleden zien mogelijkheden om geld weg te halen bij de talrijke onderwijsuitgaven waar leraren geen direct profijt van hebben.

Kamerleden komen met allerlei ideeën, zoals de hoogte van de vergoedingen van het woud aan onderwijsbesturen, de ongevraagde extra's in de cao en de inhuur van onderwijsconsultants. "Er ligt op allerlei plekken nog geld en de bezem moet erdoor heen", zegt D66-Kamerlid Van Meenen.

De Tweede Kamer spreekt vandaag met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over de leraren. Het zal vooral gaan over de hoge werkdruk en de lage salarissen. Het kabinet heeft onlangs een deal gesloten met de onderwijsbonden over de verlaging van de werkdruk. Scholen krijgen voor het komende schooljaar 237 miljoen euro om extra leraren, klassenassistenten of conciërges aan te nemen.

De coalitie is blij met het extra geld, maar hoopt dat er vanuit de onderwijssector zelf ook kritisch gekeken wordt naar het bestedingspatroon. "De sector moet ook zelf iets gaan doen", zegt D66'er Van Meenen. Hij constateert dat veel besturen 'top-down' gefinancierd zijn: de staf wordt goed betaald en voor de leraren in de klas is minder geld beschikbaar.

Het CDA heeft uitgerekend dat op basisscholen veel geld opgaat aan cursussen, fondsen en andere extra's. In het voortgezet onderwijs is dat veel minder. "Als ze het gelijk zouden trekken, kan een basisschoolleraar zomaar zo'n 10 procent meer verdienen", denkt Kamerlid Rog. Hij wil duidelijkheid hierover van de minister.

Rog vindt al die regelingen erg duur. "Leraren weten helemaal niet dat er van alles geregeld is in de cao met geld dat anders in hun portemonnee terecht zou komen."

GroenLinks en SP komen onder het motto 'Stop weglekkende onderwijsmiljoenen' met een aantal voorstellen. Zo willen ze een onderzoek naar het geld voor raden van toezicht in het onderwijs, werk dat de medezeggenschapsraad ook kan doen. "Deze mensen ontvangen vaak vorstelijke beloningen."

De twee oppositiepartijen willen opheldering over een voorstel van het ministerie om externe adviseurs in te huren die plannen moeten maken voor de verlaging van de werkdruk. "Zo'n adviseur kost 1100 euro per dagdeel en dat geld kan beter naar bijvoorbeeld klassenassistenten", zegt GroenLinks-Kamerlid Westerveld.

SP-Kamerlid Kwint wil dat minister Slob kijkt naar het overgeorganiseerde onderwijsveld. "Het regent overlegstructuren, clubjes en belangenorganisaties. Het lijkt ons sterk dat er hier of daar niet een van weg kan."

Alle partijen benadrukken dat de werkdruk snel verlaagd moet worden. De werkgevers en bonden in het primair onderwijs zijn nu bezig met de cao-onderhandelingen, maar de gesprekken over de cao op de middelbare school zijn vastgelopen. De leraren willen minder uren voor de klas staan.

Kaartenbak

Regeringspartij VVD hoopt dat minister Slob snel meer leraren voor de klas krijgt. Kamerlid Heerema wil dat zzp'ers ook betaald kunnen worden uit het vervangingsfonds, nu kan dat niet.

Verder hoopt hij dat de ruim 10.000 leraren die doorbetaald thuis zitten weer aan de slag gaan. "Er zit heel veel bevoegde leraren in de kaartenbak, die moeten we stimuleren weer aan het werk te gaan", aldus Heerema.

Het is aan minister Slob om te kijken welke plannen van de Tweede Kamerleden levensvatbaar zijn. Het debat is van 14.00 tot 18.00 uur.

..
lees verder

Regeringspartijen houden vol: geen referendum afschaffen referendum

Door: NOS politiek   / 20 februari, 2018  

Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houden vast aan dit plan uit het regeerakkoord, dat wordt uitgevoerd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Als historisch voorvechter van referenda en directe democratie ligt D66 het meest onder vuur van de oppositiepartijen. Die zeggen dat het referendum veel te gehaast en onzorgvuldig wordt afgeschaft, zonder dat er een alternatief is.

D66-Kamerlid Jetten zegt dat vooral de andere drie partijen het heel graag wilden. "Wij hebben niet voorop gelopen." Het Kamerdebat werd vorige week na een hoop rumoer en discussie gestaakt, omdat de oppositiepartijen extra juridisch advies wilden van de Raad van State.

Terugwerkende kracht

Dat extra advies kwam vandaag. De Raad oordeelde opnieuw dat het kabinet op "juridisch effectieve" wijze in de intrekkingswet heeft opgenomen dat over die intrekkingswet zelf geen referendum meer kan worden gehouden.

De wetgever kan eerdere wetten intrekken of met terugwerkende kracht geldig laten zijn, oordeelt de Raad. Zo werkt de Nederlandse democratie, anders zouden altijd wetten uit het verleden belangrijker zijn dan wat de Tweede en Eerste Kamer nu vinden, is de redenering.

Of het niet houden van een referendum ook politiek of maatschappelijk wenselijk is, daar wil de Raad niet over oordelen. "Dat is een politieke vraag", zegt vicepresident Donner.

Geen genoegen

De oppositiepartijen nemen daar geen genoegen mee. Ze hebben verschillende voorstellen ingediend om de intrekkingswet toch referendabel te maken. Behalve over de wet zelf, wordt donderdag ook over deze voorstellen gestemd.

Dat is toch nog een beetje spannend, omdat de regeringspartijen bij elkaar maar één zetel meer hebben dan de oppositiepartijen. Ook in de Eerste Kamer is er maar één zetel verschil, daar wordt de wet over een paar weken behandeld.

Opvallend is dat de SGP, tegenstander van referenda, de tegenvoorstellen steunt. De partij vindt principieel dat het met terugwerkende kracht een referendum onmogelijk maken juridisch niet deugt. "Juridisch effectief wil nog niet zeggen juridisch netjes", zegt Kamerlid Bisschop.

Motie van wantrouwen

Forum voor Democratieleider Baudet vindt het zo onverantwoord wat minister Ollongren doet, dat hij een motie van wantrouwen tegen haar indient. Hij haalt daar ook andere onderwerpen bij, zoals de manier waarop Ollongren nepnieuws wil aanpakken en haar uitspraken over Forum voor Democratie.

Over die motie wordt vanavond nog gestemd. Daarvoor moeten alle Kamerleden die al naar huis zijn, terugkomen. Die motie zal naar verwachting geen steun van een meerderheid krijgen.

..
lees verder

Stemmen is voor de meeste kiezers geen rationeel proces

Door: NOS politiek   / 20 februari, 2018  

Vanaf morgen, exact een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, is de digitale stemhulp het Kieskompas te raadplegen voor tientallen gemeenten. Vorige week gingen 44 Stemwijzers al online. Vanaf nu zijn drie grote stemhulpen, inclusief Mijnstem, voor het eerst samen te vinden op één platform, zodat geïnteresseerden minder hoeven rond te klikken als ze een stemhulp zoeken. Amsterdam heeft ze bijvoorbeeld alle drie.

Maar wat nu als je in een gemeente woont waar géén digitale hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de twijfelende kiezer? Hoe informeer je je in een tijd waarin burgers volgens onderzoek met name in kleinere gemeenten ook al nauwelijks bestuurlijk nieuws onder ogen krijgen? En, misschien nog wel een belangrijker vraag: is dat een probleem voor de gemiddelde kiezer?

Gemeentepagina's

Om met de laatste vraag te beginnen: nee, dat is geen probleem. De onderzoekers mogen dan turven dat er online en offline steeds minder berichten beschikbaar zijn over de gemeentepolitiek, volgens hetzelfde onderzoek hebben de meeste mensen helemaal niet het idee dat ze slecht geïnformeerd worden.

Hoe komt die informatie dan precies bij ze? Onderzoeksbureau Ipsos vroeg het bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden en kwam erachter dat bijna de helft gebruik maakt van een huis-aan-huis-krant. Die bevatten vaak ‘gemeentepagina’s’, ingekocht door het gemeentebestuur, waarop informatie is te vinden over besluiten die zijn genomen of eraan komen.

Daarna komen de stemhulpen als belangrijkste informatiebron, samen met de betaalde regionale kranten. Campagne-activiteiten van partijen en sociale media waren in 2014 minder belangrijk voor de gemiddelde kiezer. En politieke debatten al helemaal niet: slechts 5 procent van de burgers haalt daar informatie uit.

"Stemmen is nou eenmaal een minder rationaal proces dan veel mensen denken", zegt Marcel Boogers, hoogleraar lokale democratie aan de Universiteit van Twente. "In het ideale plaatje blik je als kiezer terug op het beleid van de afgelopen vier jaar, bekijk je de plannen van de partijen voor de komende periode en kom je vervolgens tot een weloverwogen oordeel. Maar bij verreweg de meeste mensen werkt het niet zo in de praktijk."

Inzet wethouders

Om te beginnen ligt bij veel mensen de keuze al vast voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begint, legt Boogers uit. Daarbij spelen landelijke overwegingen op z’n minst een rol. Als een landelijke partij in de peilingen voor de Tweede Kamer slecht scoort, is de kans groot dat het bij raadsverkiezingen ook slecht doet. Ongeacht de lokale situatie.

"Landelijk", weet Boogers, "is voor kiezers de inschatting van de performance van de lijsttrekkers heel belangrijk. Lokaal komen daar dingen bij die niet heel inhoudelijk zijn, maar die wel zwaar wegen: hoe zichtbaar en actief zijn raadsleden en wethouders? Hebben mensen het gevoel dat lokale politici zich inzetten voor de gemeenschap en zich aan hun beloften houden?"

Geen 30 stellingen

Dat soort noties is volgens Boogers misschien belangrijker dan dikke verkiezingsprogramma's, nog los van de vraag of al die plannen overal zo onderscheidend zijn dat kiezers een scherpe keuze kunnen maken.

Weert is één van de gemeenten die daarom zijn burgers geen stemhulp aanbiedt. "We hadden daar het geld niet voor", zegt burgemeester Heijmans. "Maar ik geloof ook echt niet dat je hier dertig goede stellingen over verschillende issues kunt maken. Over zo’n 70 procent van de onderwerpen die in de lokale politiek spelen, zijn partijen het volkomen eens."

..
lees verder

‘Als de minister binnenkomt valt iedereen stil’

Door: NOS politiek   / 20 februari, 2018  

Het ministerschap is een praatbaan: daar zijn de nieuwe ministers Hugo de Jonge en Wouter Koolmees het wel over eens. De NOS heeft de twee nieuwe bewindslieden een dag lang op de voet gevolgd.

Achter hun bureau zitten deze twee Rotterdammers nooit. Tussen alle vergaderingen en overleggen in Den Haag door gaan ze zo veel mogelijk het land in om de papieren werkelijkheid te ontvluchten.

Het valt nog niet mee om een realistisch beeld te krijgen van wat er speelt, zeggen beide bewindsmannen. Het valt Koolmees (D66, Sociale Zaken) vooral op dat iedereen stilvalt als de minister aan het woord is.

Als ze niet opletten krijgen ze een gepolijst beeld van de werkelijkheid. "Als er bezoek komt laat je ook de georganiseerde versie van je huis zien", zegt De Jonge (Volksgezondheid, CDA). "Maar ik ben ook benieuwd naar de rommelige versie."

Zo open als de twee zijn over de werkbezoeken, zo gesloten zijn ze als het gaat over het coalitie-overleg. Met deze kleine meerderheid in de Tweede Kamer (76 zetels) heeft de coalitie er belang bij om problemen binnenskamers te houden. "Ze zeggen niet voor niets dat je van worsten en wetten niet moet weten hoe ze gemaakt worden," zegt De Jonge.

In de eerste honderd dagen van het nieuwe kabinet heeft volgens De Jonge nog niemand binnen het coalitieoverleg details uit het regeerakkoord ter discussie gesteld. "Wat er is afgesproken moeten we gewoon doen. Want er is zeven maanden over gesproken."

Minister van Sociale Zaken Koolmees staat voor een zware taak. Hij wil én een nieuw pensioenenstelsel introduceren én evenwicht bereiken op de arbeidsmarkt én betere immigratieregels invoeren. Onderwerpen waarbij hij steun nodig heeft van het maatschappelijk speelveld.

De eerste honderd dagen was het dan ook vooral praten. "Met vakbonden, werkgevers, de MBO Raad, noem maar op." Op de vraag waarom juist hij is gevraagd voor deze taak, krijgen we van hem geen antwoord. Maar D66-leider Pechtold weet precies waarom hij geknipt is voor de baan: "Koolmees is een knuffelbeer die ook spijkerhard is." Daarbij weet hij alles van de inhoud.

Thuis is Koolmees "gewoon papa", zegt hij in de NOS-camera. Zijn kinderen van 6 en 3 hebben eigenlijk nog niet echt door dat hun vader minister is. Iedere ochtend brengt hij hen op de fiets naar school, "maar dat is nadrukkelijk niet een statement".

Geld genoeg

De minister van Volksgezondheid heeft 2 miljard euro beschikbaar om de problemen in de verpleeghuizen aan te pakken. "Geld is niet het grootste probleem' zegt De Jonge. "Maar hebben we wel voldoende mensen?"

Oplossingen voor het personeelstekort heeft hij nog niet. De minister vraagt iedereen op de werkvloer om ideeën. "Zij zijn de beste ambassadeurs van hun vak."

..
lees verder

Grapperhaus: Nederland is geen narcostaat

Door: NOS politiek   / 20 februari, 2018  

Minister Grapperhaus is het niet eens met politiebond NPB, die zegt dat Nederland een 'narcostaat' dreigt te worden omdat de recherche overbelast is. "Dat is niet de betiteling die ik zou gebruiken", zei Grapperhaus.

De NPB kwam vanmorgen met een rapport op basis van gesprekken met bijna vierhonderd rechercheurs. Die zeggen dat drugscriminelen vaak ongemoeid gelaten worden, omdat er bij de recherche te weinig capaciteit is.

Volgens Grapperhaus is er in Nederland juist sprake van een "succesvolle bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de drugshandel". Toch vindt ook hij dat er geïnvesteerd moet worden in de capaciteit van de recherche.

Erg hoog getal

De politiebond wil er 2000 rechercheurs bij, maar Grapperhaus vindt dat "wel een erg hoog getal". Aan hoeveel mensen hij wel denkt, werd niet duidelijk.

"Ik ga niet ontkennen dat er zaken blijven liggen waarvan we vinden dat we die wel zouden moeten doen", zei de minister. Volgens hem is het kabinet druk bezig met extra investeren in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Uiteindelijk gaat daar structureel 267 miljoen euro per jaar extra naar toe.

..
lees verder

Debat gaat verder: ‘referendum over afschaffen referendum hoeft niet’

Door: NOS politiek   / 20 februari, 2018  
Het Kamerdebat met minister Ollongren over het afschaffen van het raadgevend referendum gaat vanavond verder. De oppositiepartijen wilden vorige week eerst een uitgebreidere juridische toelichting van de Raad van State over het intrekken van de referen.....
lees verder

Marijnissen als hologram: wij laten ons referendum niet afpakken

Door: NOS politiek   / 19 februari, 2018  

Het referendum op 21 maart gaat niet alleen over ruimere bevoegdheden voor de inlichtingendiensten, maar ook over het voortbestaan van het referendum. Dat heeft SP-leider Marijnissen gezegd bij de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

"We mogen niet accepteren dat een democratisch recht wordt afgepakt. Helemaal niet zonder dat mensen zich erover uit hebben gesproken", zei Marijnissen. "Stem tegen de sleepwet, en daarmee ook vóór het referendum."

De coalitiepartijen willen het raadgevend referendum afschaffen zonder daar een referendum over te houden. Volgens Marijnissen hebben ze daarmee het referendum van 21 maart gemaakt tot een volkspeiling over onze democratie.

"We laten ons het referendum niet afpakken. Mark Rutte wil u wel afluisteren, maar u mag niks zeggen." Morgen wordt er in de Tweede Kamer verder gedebatteerd over het afschaffen van het referendum.

Op vier plekken tegelijk

De SP trapte de campagne op een bijzondere manier af. Marijnissen sprak als hologram zowel in Haarlem, als in Breda, Nijmegen en Zwolle. Zo wil de partij benadrukken dat ze in de campagne altijd in de buurt is.

Bernie Sanders

Ze is pas twee maanden leider van de SP. In haar speech zei ze geïnspireerd te zijn door Bernie Sanders, de Amerikaanse senator die het in de voorverkiezingen tevergeefs opnam tegen Hillary Clinton.

"Een socialist, die er in het meest kapitalistische land ter wereld in slaagt om een beweging op te bouwen die dwars tegen de gevestigde orde in gaat. En die jong en oud inspireert dat een andere wereld mogelijk is."

Marijnissen schreef het voorwoord voor de Nederlandse vertaling van een boek van Sanders. SP-leden konden het vanavond voor de helft van de prijs kopen.

Tweeduizend agenten erbij

De SP wil dat er fors geïnvesteerd wordt in veiligheid, zodat mensen erop kunnen rekenen dat de politie er is als dat nodig is. Marijnissen deed een oproep aan het kabinet om te stoppen met het sluiten van politiebureaus in de wijken. Ook moeten er direct tweeduizend agenten bij komen.

Dat kost ongeveer een half miljard euro, geld dat wat Marijnissen betreft betaald kan worden door de dividendbelasting voor multinationals gewoon in stand te houden.

..
lees verder

Kabinet trekt geld uit voor opruimen gevaarlijk kernafval Petten

Door: NOS politiek   / 19 februari, 2018  

Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit om radioactief afval van de kernreactor in het Noord-Hollandse plaatsje Petten op te ruimen. Het gaat om het zogenoemde historisch radioactief kernafval, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Begin jaren zestig van de vorige eeuw begon in Petten de productie van onder meer radioactieve isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. Het afval is opgeslagen in zo'n 1600 vaten, waarvan enkele vaten roesten.

Weinig geld

Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het afval, maar het nucleair bedrijf NRG heeft te weinig geld om de vaten naar een veilige centrale opslag over te brengen. Ook is onduidelijk wat voor materiaal er precies in de vaten zit.

Minister Schouten van Landbouw hoopt dat er met het extra geld een duurzame oplossing komt voor het veilig afvoeren van het kernafval.

De politiek besloot ruim dertig jaar geleden al dat de vaten centraal moeten worden opgeslagen, de locatie voor die centrale opvang is de Covra in Zeeland.

..
lees verder

VVD-prominent Verwaayen kritisch over optreden Rutte in kwestie-Zijlstra

Door: NOS politiek   / 18 februari, 2018  

VVD-prominent Ben Verwaayen is kritisch over het optreden van premier Rutte in de kwestie-Zijlstra. Rutte wist al eind januari van een fout van de inmiddels afgetreden minister van Buitenlandse Zaken, maar taxeerde die niet als een politieke doodzonde. "Het is een misser om dat niet op je radar te hebben", zei Verwaayen in het tv-programma Buitenhof.

Hij vindt niet dat deze misser laat zien dat de 'houdbaarheidsdatum' van premier Rutte in zicht komt. Rutte zelf noemde zijn taxatie deze week in een Kamerdebat een "inschattingsfout".

Verwaayen was topman bij grote telecombedrijven als Alcatel-Lucent en British Telecom. Hij schreef in 2006 het verkiezingsprogramma van de VVD en geldt al jaren als een vertrouweling van de VVD-top.

Zijlstra verhaalde in het verleden meermaals over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst in een buitenhuis van Poetin. De Russische president zou daarbij gesproken hebben over zijn wens tot uitbreiding van het Russisch grondgebied met Oekraïne, de Baltische Staten en mogelijk ook Kazachstan.

Zijlstra bleek nooit op zo'n bijeenkomst te zijn geweest, maar betrok naar eigen zeggen het verhaal op zichzelf om zijn bron - oud-Shelltopman Van der Veer- te beschermen. De Volkskrant schreef over de zaak, waarna Zijlstra zijn ministerschap neerlegde.

..
lees verder

Baudet ‘had niet verwacht dat ze ons een dolk in de rug zouden steken’

Door: NOS politiek   / 17 februari, 2018  

Thierry Baudet ziet de aanzwellende kritiek op zijn partij als een compliment. "Het betekent dat we een reële bedreiging zijn geworden voor het partijkartel", zei hij op een ledendag van het Forum voor Democratie in het gebouw van de Tweede Kamer.

Forum ligt onder vuur door beschuldigingen van racisme en kritiek op het gebrek aan interne partij-democratie. Verschillende kritische partijleden zijn de laatste weken geroyeerd. Ze spuwden daarna hun gal in de media.

"Het is heftig wat we meemaken", stelt Baudet. "Je merkt dat het kartel en zijn media de handschoenen hebben uitgedaan." Hij ziet het allemaal als een lastercampagne.

Sekte

Vanmorgen nog stelden drie geroyeerde leden, die vorig jaar nog op de kandidatenlijst stonden voor de Tweede Kamer, in NRC Handelsblad dat het Forum voor Democratie verandert in een sekte, waarin leider Baudet het helemaal voor het zeggen heeft.

Volgens Baudet zijn het gefrustreerde mensen die niet de positie hebben gekregen in de partij die ze graag wilden. "Ik had van deze mensen niet verwacht dat ze ons een dolk in de rug zouden steken."

Eigenlijk wil Baudet het er niet meer over hebben, al grapt hij bij zijn welkom aan de partijleden nog wel: "Daar achterin kunt u geroyeerd worden!" De ongeveer 500 aanwezigen in de hal van de Tweede Kamer lachen hartelijk.

..
lees verder

‘Defensie zal lering trekken uit misbruikzaak’

Door: NOS politiek   / 17 februari, 2018  
Defensie acht het aannemelijk dat een 17-jarige militair in 1982 is misbruikt op de Koninklijke Militaire School in Weert. Omdat de zaak is verjaard, zal er echter niemand meer worden gestraft, schrijft staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. Ron.....
lees verder

Syrische ondernemers in Nederland lopen vast

Door: NOS politiek   / 16 februari, 2018  

Het aantal Syrische ondernemers in Nederland is het afgelopen jaar met ruim 30 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Toch had dit aantal veel hoger kunnen zijn, zeggen experts uit het werkveld. In veel gevallen worden statushouders die willen ondernemen door de gemeente ontmoedigd in het starten van hun eigen bedrijf.

Hierdoor belanden veel Syriërs onnodig vaak in de bijstand, ondanks dat ze graag hun eigen geld willen verdienen en willen bijdragen aan de groeiende Nederlandse economie.

Zo ook Majd Doghmosh (30), een Syrische kaasmaker die sinds 2014 samen met zijn vrouw Hanadi en twee dochters in Zaandam woont. "Ik maak Shamdam-kaas, Sham is de Syrische naam van Damascus en dam omdat alle kaasmerken in Nederland eindigen op dam."

Doghmosh was als kaasmaker niet alleen bekend in Damauscus. Hij heeft vijftigduizend volgers op Facebook en stuurde zijn kaas de hele wereld over. In Nederland viel hij daarom op bij de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ), de belangenbehartigingsorganisatie voor de boerderijzuivelbereider in Nederland.

"Ik heb hem gewoon in contact gebracht met kaasmakers hier in de omgeving. Hij heeft daar ook een tijdje kaas gemaakt. En dan komt het op gang", zegt Irene van de Voort van de bond. "Maar de gemeente gaat je echt niet helpen met zoiets."

"Mijn contact Irene begrijpt alles wat ik doe. Als ik naar de gemeente ga, begrijpen ze niets van kaas maken en mijn ondernemerschap", zegt Doghmosh, die zijn bedrijf graag wil uitbouwen zodat hij ook kaas naar het buitenland kan sturen.

Maher Mansour (39) is sinds 2013 in Nederland. In Syrië was hij een zeer bekende celebritykapper. Hij heeft inmiddels een zaak in Utrecht en in Rotterdam. "Ik ben begonnen met twee stoelen van Marktplaats. En ik heb alles zelf gedaan."

Zijn coach is Fatima El Kaddouri. "Maher kreeg van de gemeente het advies zich vooral bezig te houden met zijn inburgering en die tijd in de bijstand te blijven zitten." Maar daar zag Mansour niets in. "Als ik drie jaar ga studeren en ga wachten, dan ben ik daarna geen kapper meer."

Het huren van een ruimte was voor de kapper onmogelijk vanwege zijn tijdelijke verblijfsvergunning. "Maar daar heeft Fatima me gelukkig bij geholpen."

Zaher Farhat (33) en Arabi Al Sheikh (24) leerden elkaar in 2013 kennen op de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel. Farhat is nu de man van het vlees en Al Sheikh de man van de pizza's. Hun restaurant Royal Food Hilversum opende vorig jaar februari de deuren in hartje Hilversum. De vrouw van Farhat werkt parttime in het restaurant.

Maar makkelijk was het niet. Toen ze aanklopten bij de bank voor een lening, leek alles in eerste instantie nog rooskleurig. "Het ging heel goed, maar toen hebben wij die verblijfsvergunning laten zien en toen zeiden ze 'nee' want onze vergunning is nog niet voor onbepaalde tijd geldig. Dat vonden ze moeilijk", zegt Farhat.

Ook Farhat en Al Sheikh konden hun plannen alleen uitvoeren na de hulp van een coach uit het veld. Theo Huizing was die coach. "Ik kwam met ze in contact via vluchtelingenwerk bij een kantoor in Dokkum. Die zaten met deze mannen omhoog. Zaher, die nadrukkelijk ondernemer wilde worden, had helemaal geen zin in allerlei sollicitatieplichten. Hij wilde gewoon een eigen bedrijf starten."

Niet alleen gemeenten en banken hebben moeite met de begeleiding van vluchtelingen naar ondernemersland. Ook de statushouders zelf missen een belangrijk netwerk waardoor ze slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden en van de wet- en regelgeving.

Tesseltje de Lange, migratie-expert van de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen tussen aankomst in het azc en plaatsing in de gemeente. "Een statushouder kan niet kiezen waar hij gaat wonen. Dus komt hij wel of niet terecht in een gemeente die ondernemerschap ondersteunt?"

Vaak krijgt een vluchteling van de gemeente het advies zo snel mogelijk te zoeken naar een baan. "Omdat dat de gangbare adviezen zijn die gegeven worden aan mensen in de bijstand. Alleen vluchtelingen stromen in en hebben misschien al een heel succesvol leven achter de rug", zegt De Lange.

"Ze zien over het hoofd dat met iets meer tijdsinvestering de vluchteling als succesvol ondernemer veel meer voor zichzelf en voor Nederland kan betekenen."

Dat vindt ook coach Huizing. "We hebben een ongelooflijk paternalistische samenleving die het goed voor heeft met de mensen en vertelt wat ze moeten doen: solliciteren en cv's maken. Maar als daar nu de aanmoediging voor een eigen bedrijf aan wordt meegegeven, denk ik dat een overweldigend percentage 'ja' zegt. Investeer daar in, dan gaan mensen versneld uit die bijstand."

Dat de route naar een eigen bedrijf voor vluchtelingen niet zonder obstakels is, erkent ook Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie laat op dit ment een onderzoek uitvoeren dat het probleem in kaart moet brengen. "En dat terwijl zelfstandig ondernemerschap de sleutel kan zijn tot succesvolle integratie. Menig vluchteling was ondernemer in het land van herkomst en zou dat willen voortzetten in Nederland. Anderen zien ondernemerschap als een uitweg uit werkloosheid."

"Maar de enorme bureaucreatie waar ze hier tegenaan lopen, het ontbreken van een netwerk en moeite met het verkrijgen van financiering vormen flinke hobbels die maken dat talentvolle ondernemers soms niet als zodanig erkend worden. We weten ook dat gemeenten geen eenduidige aanpak hanteren en dat de weg naar zelfstandig ondernemerschap niet echt wordt gestimuleerd."

..
lees verder

Verkiezingsvlog #5: PVV Enschede beslist zonder Wilders en een drugstrein

Door: NOS politiek   / 16 februari, 2018  

Vloggers Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen blikken terug op een roerige week in Den Haag. Zelf waren ze juist aan de andere kant van het land te vinden: in Enschede, waar de PVV baas in eigen stad blijkt te zijn - "de PVV in Den Haag heeft hier absoluut niets te vertellen" - en waar alles er heel nieuw uitziet. Volgens Xander lijkt de stad zelfs een beetje op Almere.

Maar natuurlijk bleef ook het Haagse nieuws niet onopgemerkt voor de vloggers. Xander en Vincent praten met Joost Vullings over het aftreden van minister Zijlstra, volgens Joost de hardste val van een minister sinds tijden. "Hij was goed bezig, kreeg waardering en pats-boem: hele carrière aan gruzelementen."

Eén persoon was deze week in ieder geval wél blij op het Binnenhof: D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Zij zag haar voorstel voor een nieuwe donorwet dinsdag een meerderheid halen in de Eerste Kamer. Nét aan, dat wel: 38 Eerste Kamerleden stemden voor, 36 waren tegen.

Ook in VerkiezingsVlog #5: de Xander-en-Vincent-appeltaarttest, zwemmen in krokodillentranen en drugstoerisme bij een Enschedees station.

..
lees verder

Rutte wil Zijlstra-achtig type als opvolger van Zijlstra

Door: NOS politiek   / 16 februari, 2018  
De opvolger van Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken moet iemand zijn die lijkt op Halbe Zijlstra. Premier Rutte zei dat in het wekelijkse tv-gesprek met de NOS. Op de vraag wat voor minister er nu nodig is, zei hij: "Halbe Zijlstra, alle.....
lees verder

Volg ons

Rss Feed
  • GAUW-IT

    Web solutions &
    IT infrastructuur

  • STFG Productions
Lippenverzorging

Meer van Nieuwsmash

 

Artbroker International - Official agent of Herman Brood since 1989

Schrijf je eigen Column

Nieuwsmash.nl  is hèt aangewezen platform voor ‘publicisten’ die een goed thema, artikel of ander nieuws hebben en deze informatie willen delen met anderen. Klik hier en meld je aan als schrijver!

Ben je zelf geen goede schrijver maar weet je een pakkend onderwerp dat je graag terug wilt zien op Nieuwsmash.nl, laat het ons weten en we doen ons best ... E-mail naar Nieuwsmash.nl

Meer Comics

Categorieën