Politiek

‘Klavers uitspraken over spoedwet ING-topman zijn symboolpolitiek’

Door: NOS politiek   / 12 maart, 2018  

In de sportschool, de kroeg of vanochtend bij de koffieautomaat: grote kans dat je het de afgelopen dagen over Ralph Hamers hebt gehad. De salarisverhoging van de ING-topman van 2 miljoen naar 3 miljoen euro houdt de gemoederen flink bezig. Mensen zijn verontwaardigd en daar heeft GroenLinks op ingespeeld: partijleider Klaver zei gisteren in Buitenhof dat hij een spoedwet wil waarmee deze loonsverhoging kan worden tegengehouden.

De salarisverhogingen van bestuurders van grote banken, de systeembanken, moeten als het aan hem ligt vooraf worden voorgelegd aan de minister van Financiën, die de salarisverhoging dan moet goedkeuren. "Het realiteitsgehalte van dit voorstel is zo goed als nul", zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Business Universiteit Nyenrode, in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een ondoordacht en overhaast idee. Dit is symboolpolitiek."

Maar daar gaat het niet om, zegt Koelewijn. Want Klavers voorstel laat het gevoel van het publiek zien. "Hij illustreert dat het publiek zich blijkbaar machteloos voelt ten opzichte van het handelen van grote financiële instellingen. Daar kan ik me iets bij voorstellen."

De machteloosheid is volgens Koelewijn niet het enige dat Klaver illustreert met zijn voorstel. "Het inhoudelijke probleem dat ik heb met zijn gedachte is dat hij een link legt tussen de financiële risico's die ING zou lopen en het belonen van Ralph Hamers. Dat verband is niet aangetoond. De financiële crisis is ontstaan door verschillende redenen, waarónder het beloningssysteem van topmannen van systeembanken, maar dat is niet de enige reden."

De hele discussie focust zich nu alleen op het salaris van de bestuurders van systeembanken, zegt Koelewijn. "En daar heb ik moeite mee. We nemen nu klakkeloos aan dat de kredietcrisis is ontstaan door extreme beloningen."

En zoveel effect heeft het niet op de ING-klant, zegt Koelewijn. "Ik heb uitgerekend dat het een dubbeltje kost per Nederlandse klant. ING heeft tien miljoen klanten en moet een miljoen euro extra betalen, dus dat is 10 cent per klant." Het is dus vooral de verontwaardiging, gaat Koelewijn verder. "Je zal zien: na zo'n ophef stappen maar een paar honderd mensen op. De rest van de rekeninghouders moppert en klaagt een beetje en denkt vervolgens: ach, waarom zou ik overstappen als de bank zijn werk doet?"

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft ook gereageerd op de salarisverhoging. Hij noemde de verhoging buitensporig. Ook dat is symboolpolitiek, vindt Koelewijn. "Er is 21 maart iets met verkiezingen, geloof ik?", zegt de hoogleraar met een knipoog.

Opnieuw aandacht voor oud debat

Het debat speelt al jaren, en krijgt nu weer opnieuw aandacht. Hamers verdient in vergelijking met andere bank-bestuurders inderdaad veel (de topman van Rabobank verdient 1.2 miljoen), maar in vergelijking met het buitenland valt het mee.

"Door alle transparantie worden de salarissen omhoog geduwd. Dat komt ook door het steeds terugkerende argument: als we ze hier geen geld geven, gaan ze wel naar het buitenland." Maar dat is de vraag, zegt Koelewijn. "Je ziet wel dat mensen naar het buitenland gaan. Vooral jonge mensen stappen vrij gemakkelijk over, maar keren ook na een aantal jaren weer terug."

Hoe dan ook, Klavers voorstel gaat het hoogstwaarschijnlijk niet redden. Dus moet er een andere oplossing komen voor het ontevreden publiek. Misschien toch overstappen naar een andere bank? "Dat kan, maar denk dan wel goed na over hoeveel impact zo'n overstap nou écht heeft", sluit Koelewijn af.

..
lees verder

Wat is mijn referendumstem waard op 21 maart?

Door: NOS politiek   / 12 maart, 2018  

Voor, tegen of blanco: uit die drie smaken mag je kiezen bij het referendum over de Inlichtingenwet op 21 maart. Maar wat gebeurt er als een meerderheid van de kiezers die nieuwe wet verwerpt, of hem juist steunt?

Een antwoord op die vraag krijg je hieronder. Eerst: waar gaat het referendum ook alweer over?

Om de uitslag van het referendum überhaupt geldig te laten zijn, moet minimaal 30 procent van de kiezers komen opdagen. Voor het Oekraïne-referendum van twee jaar geleden leek het erom te gaan spannen of die 'opkomstdrempel' gehaald zou worden. Uiteindelijk gebeurde dat wel, met 32 procent.

Omdat het referendum over de Inlichtingenwet op dezelfde dag is als de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart, is de stap voor mensen om ook voor het referendum te stemmen mogelijk minder groot. Daardoor lijkt de kans dat de opkomstdrempel gehaald wordt wat groter.

Hoe de uitslag van het referendum ook is: na 21 maart is de politiek aan zet. Want de uitkomst wordt niet automatisch opgevolgd.

Wat zal er vervolgens gebeuren bij een uitgesproken 'nee'?

De Kiesraad schrijft daarover: als de meerderheid van alle kiezers tegen de wet stemt én de opkomst is hoger dan 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden, dan moet de wetgever de wet opnieuw in overweging nemen.

Maar dat betekent niet dat de Tweede- en Eerste Kamer bij een 'nee' automatisch verplicht zijn om opnieuw over de gehele wet te stemmen, legt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans uit. "De regering mag het advies naast zich neer leggen. De nieuwe Inlichtingenwet zal er dus gewoon komen. Maar de wet schrijft wel voor dat de wetgever de wet opnieuw in overweging moet nemen. Er moet dus in de Kamer wel opnieuw gepraat worden over de wet."

Dat lijkt hem geen slecht idee. "Er zijn toch wel een paar redenen te bedenken om opnieuw naar de details van deze wet te krijgen", zegt hij. "Neem de termijn waarop ongerichte verzamelde tapgegevens bewaard mogen worden. Dat is drie jaar. In de lopende discussie hoor je dat veel mensen dat als lang ervaren. Zoiets is met een wijziging van de wet aan te passen."

De Tweede- en Eerste Kamer kunnen over eventuele wijzigingen stemmen, zonder dat de hele wet eerst van tafel moet. "De uitslag van het referendum zou bij de besprekingen kunnen worden meegenomen", zegt Voermans.

Maar helemaal afschaffen van de wet zal niet gebeuren, omdat de wet te belangrijk wordt gevonden voor terreurbestrijding en veiligheid, zegt ook Ron Fresen, politiek verslaggever bij de NOS. "Maar bij een sterk afgetekende tegenstem sluit ik niet uit dat samen met de oppositie en tegenstanders gekeken zal worden op welke punten de wet kan worden aangescherpt. Zoals dat eigenlijk ook gebeurde na het Oekraïne-referendum. Een paar zorgen bleken toen dominant. En daar is Rutte toch tot op zekere hoogte aan tegemoet gekomen."

En wat als er in meerderheid een 'voor'-stem klinkt?

De regering is uitgesproken voorstander van de nieuwe Inlichtingenwet. "De hoop van de meeste partijen, met name van het CDA, de VVD en de ChristenUnie, is dat er ook vanuit de samenleving breed draagvlak zal zijn", zegt Fresen. De partijen noemen het cruciaal dat in een veranderende tijd, waarin heel veel informatie via de kabel gaat, de mogelijkheden van de inlichtingendiensten daarop worden aangepast.

"Ze sluiten niet uit dat het gaat lukken met dat brede draagvlak. Ook omdat in de Tweede Kamer best veel partijen voor de wet waren", zegt Fresen. "Ook de PVV was bijvoorbeeld voor de nieuwe wet. Al vindt Wilders nu wel dat een tegenstem niet genegeerd mag worden."

Bij een uitgesproken 'voor' en ook als de opkomstdrempel niet gehaald wordt, en de uitslag niet geldig is, zal het proces gewoon doorgaan zoals gepland. Overigens is in het regeerakkoord vastgelegd dat de wet in de loop der tijd geëvalueerd moet worden, om bijvoorbeeld te kijken of de privacy wel genoeg gewaarborgd is.

Wat verandert er straks voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Welke uitslag het referendum ook heeft, de nieuwe Inlichtingenwet treedt op 1 mei in werking. Eigenlijk worden nieuwe wetten opgeschort als er een referendum wordt gehouden, zo staat het in de Referendumwet. Maar in het geval van spoedeisende wetten gaan ze toch in. De bedoeling was dat de Inlichtingenwet al op 1 januari zou ingaan, maar dat lukte niet.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen in de nieuwe wet onder meer op grotere schaal aftappen. Daar is kritiek op, maar volgens voorstanders is dat nodig om terroristen te kunnen opsporen en hackaanvallen te ontdekken. Ook mogen de AIVD en zijn militaire evenknie MIVD straks op grotere schaal hacken en dna-materiaal bewaren.

Wat gebeurt er als ik 'blanco' stem?

Naast 'voor' of 'tegen' kun je er ook voor kiezen om een blanco stembiljet in te leveren. Dat verschilt van niet stemmen: je ingeleverde stembiljet wordt dan wel niet op de 'voor' of 'tegen'-stapel gelegd, maar telt wel mee voor de opkomst. Omdat er bij referenda een opkomstdrempel van 30 procent geldt, is dat relevant.

..
lees verder

Oude tweet NIDA zet samenwerking met linkse partijen in R’dam onder druk

Door: NOS politiek   / 11 maart, 2018  

De SP, PvdA en GroenLinks vormen samen met NIDA een links verbond in Rotterdam. Die samenwerking is vanavond onder druk komen te staan door een tweet van NIDA uit 2014. Daarin wordt de vergelijking gemaakt tussen Israël en IS.

Barbara Kathmann, PvdA-lijsttrekker in Rotterdam, noemt de tweet onaanvaardbaar. "Wat NIDA hier stelt, kan volgens PvdA Rotterdam verre van door de beugel. Dit is onbegrijpelijk." Ze kende de tweet zelf nog niet en is benieuwd hoe de partij gaat reageren.

NIDA geeft aan Nieuwsuur de volgende reactie. "De provocatieve tweet moet gelezen en begrepen worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment (2014, tevens vlak na de Gaza-oorlog). We zien geen reden om die tweet te verwijderen. De tweet van NIDA was een dag nadat het ministerie van Justitie een ambtenaar had geschorst na haar tweet over Isis. NIDA stelde deze tweet op als het ware een steunbetuiging aan het vrije woord, vandaar #vrijheidvanmeningsuiting. De rechter heeft overigens later de ambtenaar ook gelijk gegeven in een rechtszaak over dit (onterecht gebleken) ontslag."

Met 'de ambtenaar' bedoelt NIDA Yasmina Haifi. Zij twitterde in augustus 2014 dat Islamitische Staat "een vooropgezet plan" was van zionisten "die bewust de islam zwart willen maken".

Scheiding tussen kerk en staat

SP-leider Lilian Marijnissen zei eerder vandaag, voor de ophef over de tweet, dat ze niet te spreken is over de samenwerking van de Rotterdamse afdeling van haar partij met NIDA, een partij die op de islam is geïnspireerd.

"Ik had die keuze zelf niet gemaakt", zegt Marijnissen. Ze vindt dat de socialisten te ver afstaan van NIDA. "Zij willen een prominentere plek voor religie in de samenleving. De SP vindt juist scheiding van kerk en staat heel belangrijk."

De SP, GroenLinks, PvdA en NIDA hebben een manifest opgesteld voor een 'sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam'. Ze willen armoede en schulden in de stad aanpakken, maar zouden ook vrije dagen op niet-westerse feestdagen willen instellen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei vandaag dat hij wel even "met de wenkbrauwen heeft gefronst" na het sluiten van het verbond met NIDA. "Maar van onze lokale lijsttrekker heb ik begrepen dat de partijen alleen dezelfde uitgangspunten ondertekenen. Meer is het niet."

In het tv-programma Buitenhof zei GroenLinks-leider Jesse Klaver eerder vandaag dat hij zich ook heeft afgevraagd of de samenwerking een goed idee is. "Maar uiteindelijk kwam ik tot de slotsom dat dat zo is. Mij gaat het om wat een partij in de praktijk doet. Als dat deugt, wil ik ermee samenwerken."

Hij vindt dat NIDA zich de afgelopen jaren heeft laten zien als een progressieve partij. "Ik had daar twijfels over, maar wat mij over de streep heeft getrokken, was dat ze een manifest hebben ondertekend dat gaat over homo-rechten in Rotterdam."

..
lees verder

#GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen

Door: NOS politiek   / 11 maart, 2018  
Over anderhalve week mogen we stemmen voor de gemeenteraad. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ook de landelijke politieke kopstukken doen volop mee in de campagne. Nieuwsuur ging de afgelopen week met de landelijke lijsttrekkers mee op pad. De .....
lees verder

Arrestaties bij Pegida-demonstratie en tegenbetoging in Amsterdam

Door: NOS politiek   / 11 maart, 2018  
In Amsterdam heeft de politie elf mensen aangehouden bij een betoging van anti-islambeweging Pegida en een tegendemonstratie. Ze zijn gearresteerd voor een aantal misdragingen, waaronder het brengen van de Hitlergroet, het afsteken van zwaar vuurwerk, .....
lees verder

Europa deze week: ‘Selmayr had in Den Haag al lang buiten gestaan’

Door: NOS politiek   / 11 maart, 2018  

Het was de week van een schimmige benoeming in Brussel. Topambtenaar Martin Selmayr kreeg in een wel zeer korte tijd functie van secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie. Volgens de Franse krant Libération zou hij Eurocommissarissen daarvoor een bijzonder luxe vertrekregeling beloofd hebben.

In het programma Europa deze week analyseert hoogleraar aan de universiteit Leiden Luuk van Middelaar de situatie van de topambtenaar tegen het Europese decor. "Als dit in Den Haag was gebeurd, had die man al lang buiten gestaan." Nederlandse Europarlementariërs pleiten in een NOS-debat voor terugtrekking van Martin Selmayr.

Bekijk hieronder aflevering 5 van Europa deze week:

..
lees verder

De uitzending van 11 maart

Door: NOS politiek   / 11 maart, 2018  
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht wordt er volop campagne gevoerd. Ook de landelijke lijsttrekkers trekken door het land voor de lokale verkiezingen. Nieuwsuur ging de afgelopen week met ze mee op pad. De een trok zijn schaatsen aan. De ande.....
lees verder

Schouten: impact harde woorden over kalverfraude onderschat

Door: NOS politiek   / 10 maart, 2018  
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft spijt van de manier waarop ze onregelmatigheden met de registratie van kalveren aan de kaak heeft gesteld. Begin dit jaar bracht Schouten naar buiten dat er van alles mis is met de manier.....
lees verder

De Stemming van Vullings en Van Weezel: Rutte en Klaver winnaars debat

Door: NOS politiek   / 9 maart, 2018  
Mark Rutte en Jesse Klaver zijn de winnaars van het verkiezingsdebat op NPO Radio 1, Dat is het oordeel van Max van Weezel en Joost Vullings in de nieuwe aflevering van De Stemming van Vullings en Van Weezel, de politieke podcast van NOS Met Het Oog op.....
lees verder

NAM gaat oude schadeclaims tot 25.000 euro betalen

Door: NOS politiek   / 9 maart, 2018  

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat oude schadeclaims tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM van mening is dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd, worden de claims ingewilligd. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes dat de schademeldingen van voor 31 maart 2017 worden afgehandeld. Het gaat om zo'n 6000 meldingen. Hoeveel van die meldingen onder de 25.000 euro zitten, kan de NAM niet meteen zeggen, meldt RTV Noord.

Ruimhartig

Claims boven dat bedrag worden voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging, de geschillencommissie die onder de Nationaal Coördinator Groningen valt. Wiebes schrijft dat de NAM zich bij het vonnis van de Arbiter Bodembeweging zal neerleggen.

Wiebes eiste eerder dat alle oude schades voor 1 juli aanstaande naar tevredenheid zouden worden afgehandeld.

..
lees verder

Verkiezingsvlog #8: hete campagnefase, rust bij Hunebed en snackbars dicht?

Door: NOS politiek   / 9 maart, 2018  
Anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen spraken NOS'ers Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp vijf lijsttrekkers in Emmen. Of uiteindelijk vier, want de PVV ging op het laatste moment niet door. De status in Emmen? De vergrijzing wordt la.....
lees verder

Partijleiders botsen over inburgering, afkomst en dividendbelasting

Door: NOS politiek   / 9 maart, 2018  

VVD-leider Rutte vindt dat nieuwkomers die niet willen integreren, zwaar gekort moeten worden op hun bijstandsuitkering. Hij zegt dat er groepen zijn die uit het buitenland komen en de taal niet willen leren. Gemeenten moeten daar hard tegen optreden, zei hij in het verkiezingsdebat op NPO Radio 1 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Rutte werd hard aangevallen door GroenLinks-leider Klaver die zei dat het aan de gemeenten overgelaten moet worden, hoe zij met het probleem van de inburgering willen omgaan. Klaver zei dat hij vaak hoort dat de gemeenten geen financiële sanctie willen opleggen, omdat zij bang zijn voor een volgend probleem: dat mensen door een gebrek aan geld dakloos worden en op straat gaan zwerven. "Dat hoor ik ook van VVD-wethouders."

Rutte vroeg Klaver om de nummers van die VVD-wethouders. "Dan ga ik die eens bellen."

Dividendbelasting

Partijleider Thieme zei in het radiodebat dat ze het vreemd vindt dat PvdA'er Asscher in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met allemaal mooie plannen komt over meer wijkverpleging en wijkpolitie. Ze zei dat hij daar beter iets aan had kunnen doen toen hij in het vorige kabinet zat. "Ik vind het heel gezellig met u in de oppositie, maar toen u aan de macht was zei u iets anders."

Asscher antwoordde dat het vorige kabinet heeft gezorgd dat Nederland er weer bovenop kwam na de economische crisis en dat het aan het huidige kabinet is om het geld dat er nu is te investeren in gemeenten "in plaats van miljoenen aan multinationals te geven". Hij doelde daarmee op het plan van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen.

Thuiszorg

Marijnissen (SP) botste met Segers (ChristenUnie) over de thuiszorg. Ze vindt dat er gemeentelijke thuiszorgorganisaties moeten komen. Ze zei in het NPO Radio 1 Verkiezingsdebat dat onderlinge concurrentie goede thuiszorg om zeep heeft geholpen. Segers wil niet dat het stelsel nu weer op de schop gaat. Volgens hem komt er te veel bureaucratie als de overheid het weer overneemt.

Eerder in het eerste landelijke debat in deze campagne was er een aanvaring tussen Pechtold (D66) en Kuzu (Denk) over de rol die afkomst in Nederland speelt. Pechtold vindt dat Kuzu zich te veel als slachtoffer opstelt van ongelijke behandeling. Terwijl hij andere politici met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, zoals Kamervoorzitter Arib, geregeld onderuit haalt. "Ik ben er trots op dat we een Marokkaanse voorzitter van de Tweede Kamer hebben en ik vind het vervelend dat u en uw partij haar steeds aanvallen en verdacht maken", zei Pechtold.

Kuzu zei dat hij zelf juist steeds wordt aangesproken op zijn afkomst, bijvoorbeeld als het gaat over de Armeense kwestie en de Turkse president Erdogan.

Baudet

Pechtold en Kuzu beten het spits af in debat. In de aanvankelijke opzet had ook Baudet van Forum voor Democratie aan tafel zullen zitten, maar hij zei af toen hij hoorde dat Pechtold met hem wilde discussiëren over de stelling 'Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten'.

Pechtold zei aan het begin van debat dat hij best met Baudet over aanpassing van de stelling had willen praten, "maar zo ver is het nooit gekomen".

Ook Wilders had afgezegd en was niet bij het debat aanwezig.

Wie met wie in debat ging, was door loting bepaald. Het debat kwam rechtstreeks uit perscentrum Nieuwspoort in Den Haag en werd gepresenteerd door Joost Vullings en Lara Rense.

..
lees verder

Kabinet wil vier jaar met wiet experimenteren

Door: NOS politiek   / 9 maart, 2018  

Het geplande experiment met wietteelt gaat vier jaar duren. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat in die fase hennep mag worden geproduceerd en mag worden geleverd aan coffeeshops in de zes tot tien gemeenten die meedoen. De hennep mag in die gemeenten ook worden verkocht. Daarna komt er een 'afbouwfase': in een half jaar wordt de situatie hersteld zoals die bestond vóór de proef.

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over een experiment met het "gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik". De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Bruins voor Medische Zorg hebben nu een tijdschema aan de Tweede Kamer gestuurd.

Gemeenten

Er is al een commissie aan het werk die voor 31 mei met een voorstel moet komen hoe de proef moet verlopen. Grapperhaus en Bruins komen dan nog voor de zomer met een besluit.

Gemeenten kunnen zich daarna voor het experiment opgeven, de commissie adviseert in het najaar welke gemeenten mogen meedoen en de ministers wijzen ze daarna aan.,

Wet voor zomer naar de Kamer

Voor de juridische basis van het experiment moet de wet worden veranderd; een voorstel daarvoor wordt op dit moment bekeken door instanties als het OM, de politie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Grapperhaus en Bruins willen het wetsvoorstel dan voor het zomerreces indienen bij de Tweede Kamer. Een nadere uitwerking van de eisen aan de hennepteelt en de verkoop moet in het derde of vierde kwartaal klaar zijn.

Volgens de wettekst die nu aan adviesinstanties is voorgelegd, duurt het experiment dus vier jaar. Na afloop van het experiment komt er een onafhankelijke evaluatie.

..
lees verder

Minister Bruins op zoek naar geld voor Donorwet

Door: NOS politiek   / 9 maart, 2018  

Minister Bruins voor Medische Zorg moet eerst op zoek naar geld, voordat hij de nieuwe Donorwet in de ministerraad kan bespreken en er een handtekening onder kan, zegt hij. "Het is zeker geen kwade wil. Ik zal bewijzen dat ik haast wil maken met dit wetsvoorstel."

In de Eerste en Tweede Kamer zetten sommige partijen vraagtekens bij wat zij een trage behandeling van de aangenomen wet vinden. De Partij voor de Dieren vraagt zich openlijk af of het kabinet wil voorkomen dat er op de valreep nog een referendum over wordt gehouden.

60 miljoen euro

Maar de wet kan niet zomaar afgehamerd worden, zegt Bruins. Want het ministerie zag de extra kosten van de wet niet aankomen. "Wij hebben die begroot op een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen euro. Dat moeten we eerst overleggen met het ministerie van Financiën."

Het gaat om eenmalige kosten om het systeem op te zetten, het jaarlijkse onderhoud en het budget voor de voorlichting van het publiek.

Premier Rutte voorziet geen problemen bij de goedkeuring van de wet, zo zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. "Ik denk dat we die over twee of drie weken gaan bespreken. Dat is echt binnen de normale termijn."

Raadgevend referendum

Ondertussen is het kabinet bezig om het raadgevend referendum af te schaffen. De Tweede Kamer heeft daar al mee ingestemd. De Eerste Kamer moet er nog over vergaderen. Zolang het referendum niet is afgeschaft, is de Donorwet referendabel.

Maar dan moet die Donorwet wel eerst officieel van kracht zijn. Dat is het geval als het kabinet en de koning er een handtekening onder hebben gezet. Vervolgens moet de wet officieel worden gepubliceerd in het Staatsblad.

Daarna hebben tegenstanders tien weken de tijd om 10.000 handtekeningen te verzamelen voor het organiseren van een raadgevend referendum.

..
lees verder

Volg ons

Rss Feed
  • GAUW-IT

    Web solutions &
    IT infrastructuur

  • STFG Productions
Lippenverzorging

Meer van Nieuwsmash

 

Artbroker International - Official agent of Herman Brood since 1989

Schrijf je eigen Column

Nieuwsmash.nl  is hèt aangewezen platform voor ‘publicisten’ die een goed thema, artikel of ander nieuws hebben en deze informatie willen delen met anderen. Klik hier en meld je aan als schrijver!

Ben je zelf geen goede schrijver maar weet je een pakkend onderwerp dat je graag terug wilt zien op Nieuwsmash.nl, laat het ons weten en we doen ons best ... E-mail naar Nieuwsmash.nl

Meer Comics

Categorieën